Deze website wordt beheerd door HelloData. Wanneer je deze internetsite bezoekt kan HelloData persoonsgegevens over jou verzamelen. Deze persoonsgegevens verzamelt zij direct (via een verzoek om gegevens aan jou) en indirect. HelloData zal deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit privacy statement omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. 

Dit privacy statement beschrijft:

  • de doeleinden van de gegevensverwerking door HelloData met betrekking tot deze internetsite;
  • het gebruik van cookies;
  • de wijze waarop je jouw rechten ten aanzien van jouw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

HelloData verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze internetsite:

  • ten behoeve van haar bedrijfsvoering;
  • indien gewenst te informeren over producten en diensten die voor jou interessant kunnen zijn; om webstatistieken te ontwikkelen.

De door jou verstrekte informatie kan worden gebruikt om zonodig contact met je op te nemen, bijvoorbeeld om je te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van HelloData danwel de internetsite of wanneer jij hebt aangegeven geïnteresseerd te zijn om relevante informatie te ontvangen.

Bijzondere persoonsgegevens

Het is niet de bedoeling dat HelloData via deze internetsite bijzondere persoonsgegevens verzamelt, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging, gezondheid of andere zaken. In gevallen waarin HelloData wel dergelijke gegevens wenst te verzamelen, zal je vooraf om uitdrukkelijke toestemming worden verzocht. Wij wijzen je erop dat je door het ongevraagd verstrekken van bijzondere persoonsgegevens aan HelloData uitdrukkelijk instemt met het hierboven beschreven gebruik van deze gegevens.

Cookies

HelloData maakt gebruik van een beperkt aantal cookies. Bekijk hier wat dat voor jou betekent.

Internetsites van derden

Dit privacy statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Uitoefening van rechten

Indien je je eerder hebt aangemeld voor nieuwsbrieven via e-mail en je wil deze niet meer ontvangen, moet je je hiervoor apart afmelden.
Als je vragen hebt over dit privacy statement, onze activiteiten op het gebied van gegevensverwerking of uw omgang met deze internetsite, kun je deze indienen via het contactformulier.

Wijzigingen

HelloData behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Raadpleeg daarom geregeld dit privacy statement om van de wijzigingen op de hoogte te blijven. Indien HelloData een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop HelloData jouw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website en per e-mail aan het door jou opgegeven e-mailadres.