Naar het artikeloverzicht

Blog | MyData declaration

Tijdens MyData 2017 staat de Declaration centraal. Een verkondiging die iedereen kan ondertekenen als je erkent wat beschreven staat. De declaration gaat over hoe we als privé personen kunnen profiteren van het delen van persoonlijke data. En profiteren betekent niet per definitie dat je er geld aan moet verdienen. Het beschikbaar stellen van je data moet je inzichten opleveren waar je iets mee kunt. Neem de energiesector. Wanneer je je data beschikbaar stelt aan serviceproviders kunnen zij diensten aanbieden die op jouw persoonlijke situatie zijn afgestemd zodat je écht slimmer om kunt gaan met energie. Dat helpt jou in je portemonnee, netbeheerders om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen en de maatschappij om toegang te behouden tot energie.

Lees ook: This is MyData 2017 - part 1

In deze blog kijk ik naar hoe de MyData declaration zich verhoudt tot HelloData. 

1. MyData shifts: wat moet er veranderen?

De consument moet gemachtigd worden om zijn persoonlijke data te kunnen gebruiken wanneer hij dat wil. Hij moet zijn data veilig kunnen delen en onder zijn eigen voorwaarden.
Het is aan de consument om te kiezen welke diensten hij wil gebruiken en van welke aanbieder. Een transactie moet op een transparante manier gebeuren, alleen met ondubbelzinnige toestemming van de consument.

Als HelloData delen we de noodzaak van deze shifts. Het moet voor de consument mogelijk zijn om regie te voeren over zijn data. Hij moet kunnen bepalen hij welke data deelt en met wie. Daarnaast dient hij overzicht te hebben van wie zijn data ontvangt en hij moet zijn afgegeven toestemming weer kunnen trekken. Alleen dan heeft de consument controle over zijn privacy.  

2. MyData roles: wie doet wat?

Individual: een individu kan zijn persoonlijke data managen voor zijn eigen doeleinden. Hij onderhoudt relaties met andere individuen, diensten of organisaties.
Data source: een bron die persoonlijke data verzamelt en verwerkt. Andere rollen zullen toegang willen tot de data om deze te gebruiken.
Data using service: een data service kan worden geautoriseerd om persoonlijke data op te halen bij een of meerdere bronnen.
Personal data operator: maakt het mogelijk om individuen op een veilige manier toegang te geven tot persoonlijke data en daarnaast zal hij controle uitvoeren over de datastromen tussen databronnen en datadiensten. Ook individuen kunnen operator zijn. Operators gebruiken de informatie zelf niet, maar maken connectiviteit en het veilig delen van data mogelijk tussen de andere rollen in het ecosysteem.

Als HelloData zien we een duidelijke visie als het gaat om de rol data operator. Connectiviteit tussen bronnen en diensten ontstaat door het verlagen van de drempel van het gebruik van energiedata (met ondubbelzinnige toestemming van het betreffende individu). Na autorisatie moet data rechtstreeks van databron naar de data using service verstuurd worden. De data operator heeft geen inzicht in data en kan daarmee als onafhankelijk bestempeld worden. 

Rollen in MyData infrastructuur
Rollen in MyData infrastructuur

3. MyData principes: wat willen we bereiken?

 1. Human-centric control of personal data: het individu moet gemachtigd worden om zelf te bepalen hoe hij zijn data deelt, voor welke periode, met welk doel en met wie. Hij moet te allen tijde de mogelijkheid hebben om zijn toesteming voor het ontvangen van data af te geven of in te trekken. Privacy, security en minimalisatie (alleen die gegevens die nodig zijn worden opgeslagen) moeten de standaard worden voor het delen van data.

  HelloData principe: Controle. De consument moet in staat zijn regie te voeren over zijn data. De gebruiker bepaalt wanneer hij welke data deelt en met wie. Via het toestemmingsregister kan hij toestemmingen aan diensten zoals apps afgeven en weer intrekken. Het moet mogelijk zijn om data op een beveiligde wijze rechtstreeks van sensor naar app te versturen met toestemming van de consument.

 2. Individual as the point of integration: de waarde van persoonlijke data groeit, maar daarmee ook de bedreiging van onze privacy. Deze tegenstelling kan alleen worden opgelost wanneer individuen ‘hubs’ worden en te allen tijde kunnen zien wie toegang heeft tot hun data en waarvoor het wordt gebruikt (een soort 360 view rondom persoonlijke data). MyData wil een nieuwe generatie producten en diensten mogelijk maken met diepgaande personalisatie en nieuwe op data gebaseerde kennis zonder compensatie op het gebied van privacy.

  HelloData principe: Anonimiteit. De gebruiker heeft recht op zijn privacy. Alleen hij weet welke data hij deelt en met wie. De data operator slaat geen bruikbare energiedata op, de gebruiker kan niet worden geïdentificeerd. Hierdoor blijft de gebruiker anoniem.

 3. Individual empowerment: individuen moeten gemachtigd worden om veilig hun persoonlijke data te managen. Ze moeten hun eigen doelen kunnen bepalen en zelf kunnen bepalen waar ze hun data voor delen en waar niet. MyData wil individuen de juiste tools, vaardigheden en ondersteuning bieden om persoonlijke data te transformeren naar bruikbare informatie, kennis en autonomie geven om beslissingen te nemen. Alleen dan kunnen er eerlijke en voordelige relaties ontstaan voor alle partijen.

  HelloData principe: Connectiviteit en keuzevrijheid. Door de connectiviteit tussen databronnen en datadiensten te vergroten ontstaat er een level playing field. Met als gevolg nieuwe innovatieve diensten die echt aansluiten bij de wensen en behoeften van de consument. Sluit een dienst niet meer aan bij zijn behoefte, dan kan hij de toestemming voor het ontvangen van data voor die dienst intrekken. Zo heeft de consument autonomie en keuzevrijheid in diensten die hem op dat moment het beste passen. 

 4. Portability, acces and re-use: de portabiliteit van persoonlijke data, staat het toe dat individuen hun data verkrijgen en kunnen hergebruiken voor andere diensten en doeleinden. Individuen moeten hun persoonlijke data zelf kunnen downloaden en door kunnen geven aan andere diensten. Databronnen moeten data op een veilige en eenvoudige manier, gestructureerd en gestandaardiseerd format kunnen aanleveren.

  Er is een open standaard voor energiedata nodig die zorg draagt voor de vertaling van verschillende output van databronnen. Hierdoor kunnen serviceproviders eenvoudig gebruik maken van deze data en hier diensten op aanbieden. Door het gebruik van een gestandaardiseerd format kan data eenvoudig van de ene naar de andere dienst worden getransporteerd. Dit vergroot de portabiliteit en hergebruik van data als de consument daar toestemming voor geeft.

 5. Transparency and accountability: organisaties die persoonlijke data toepassen moeten het individu op een transparante wijze informeren over wat zij met data doen en waarom en ze moeten de verantwoordelijkheid nemen door zich aan de afspraken te houden. Privacy statements moeten de realiteit zijn zodat individuen een bewuste keuze kunnen maken en begrijpen hoe en waarom besluiten op basis van hun data worden genomen.

  Transparantie is de sleutel om medewerking van de consument te verkrijgen. Alleen als partijen transparant en eerlijk zijn, kunnen we een ecosysteem ontwikkelen waar iedereen baat bij heeft. HelloData wil samen met alle partijen in het energiespeelveld een nieuwe standaard neerzetten in het delen van data: een transparant ecosysteem waarin elke partij die een rol vervult, haar verantwoordelijkheid neemt.

 6. Interoperability: interoperabilieit moet lock-in situaties voorkomen. We moeten naar een gemeenschappelijke standaard voor het delen van data. Samen naar een open ecosysteem met open protocollen, applicaties en een open infrastructuur zodat alle data portable en herbruikbaar is zonder de controle te verliezen.

  Alleen een onafhankelijke partij kan alle belangen in het energiespeelveld behartigen. Door het creëren van een level playing field ontstaat er connectiviteit tussen verschillende producten en diensten wat zal resulteren in diversiteit in het aanbod en keuzevrijheid voor de consument. Samen voor de verandering van energie.

Je zult het misschien al raden, maar wij hebben de declaration ondertekend. En jij?

Reacties over "HelloData goes MyData 2017 - part II"

 • Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel

Reageer