Naar het artikeloverzicht

Ons doel was het ophalen van kennis over het vraagstuk: hoe kunnen we consumenten meer betrekken bij de energietransitie? Waarbij we vooral geïnteresseerd waren in de discussies over welke technologieën en regulering er nodig zijn om betrokkenheid op gang te brengen en welke rol het beschikbaar stellen van data hierin speelt.

Plug and play

De aftrap werd gedaan door keynote Mechthild Wörsdörfer. Wörsdörfer is directeur bij het directoraat-generaal Energie van de Europese Commissie en verantwoordelijk voor duurzame energie, onderzoek en innovatie en energie-efficiëntie. Tijdens haar presentatie gaf ze aan dat Energie de topprioriteit is in de Europese Unie. Innovaties die in deze sector ontstaan, zijn essentieel voor de energietransitie. Er ontstaan nieuwe diensten voor consumenten waardoor zij een actieve rol krijgen en iets gaan doen met hun energiehuishouding. Public acceptance is cruciaal voor de transformatie in het energiesysteem. Het leven van consumenten moet duidelijk verbeterd worden door de komst van deze nieuwe oplossingen. Ze benadrukt dat er meer samengewerkt moet worden over sectoren heen, bijvoorbeeld door de sector IT, energie en telecom. Kunnen er geen bruggen geslagen worden tussen meerdere systemen?

We moeten ons realiseren dat consumenten slechts basiskennis hebben en oplossingen laagdrempelig moeten zijn. Oplossingen dienen geautomatiseerd te zijn en vooral simpel en makkelijk in gebruik; een ‘plug en play oplossing’. Met als kanttekening dat dit niet kan zonder regulatie. Regulatie is essentieel zodat de consument krijgt wat hij verdient. Maar hoe creëer je de juiste balans?

CERRE Executive Seminar
CERRE Executive Seminar

Beschikbaarheid van data

Data krijgt een essentiële rol. In de energiewereld gaat het bijvoorbeeld niet alleen over dag- en nachttarieven, maar we gaan ook steeds over realtime tarieven. Realtime data zijn daarom essentieel. Digitalisering brengt nieuwe innovaties die we moeten omhelzen. Er moet meer speelruimte komen waarbij het beschikbaar stellen van data zorgt voor een competitieve markt waarin een speelveld ontstaat met innovaties die voor consumenten interessant kunnen zijn. Data moet toegankelijk zijn.

Shared data access through a unique platform

Gezamenlijke uitdaging

De uitdaging ligt in het feit dat iedereen gelijke kansen heeft. We moeten ons vooral richten op de boodschap: innovaties zijn goed, maar iedereen moet het eens zijn over de uitkomsten. Er is al veel verandering gaande tijdens de transitie die we doormaken, maar er moet een framework komen waarin wordt gekeken naar wat wel en niet werkt. Innovaties moeten worden getest, geëvalueerd en dan worden geadopteerd. Nu ligt vooral de focus op het akkoord krijgen van plannen.  Regulering kan hierbij helpen.

Belangrijke uitkomsten seminar voor HelloData

In het seminar werd onderstreept dat er meer naar het consumentengedrag gekeken moet worden waardoor we de consument kunnen betrekken bij de energietransitie. Hier moet beter over nagedacht worden. Waarom koopt de ene consument wel en de andere  geen energieverbruiksmanagers? De geboden oplossingen moeten vooral simpel en toegankelijk zijn.

Uiteraard zijn er obstakels genoemd die we moeten overbruggen die ervoor zorgen dat we echt de besparingen kunnen maken die nodig zijn. Thema’s als ‘data protection’ en ‘cybersecurity’ zijn van belang, omdat deze spelen bij het ontwikkelen van innovaties.  

In de gehele keten voor het beschikbaar stellen van data is het belangrijk dat dit goed wordt gefaciliteerd. Een belangrijke rol die we gezamenlijk in moeten vullen.

Reacties over "Terugblik CERRE seminar"

  • Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel

Reageer