Naar het artikeloverzicht

Grip op de leefomgeving

Een aantal weken geleden ontmoetten wij Maurits Kreijveld. Volgens zijn LinkedIn profiel: futuroloog en strategisch adviseur. Hij helpt uiteenlopende organisaties om opkomende technologische ontwikkelingen begrijpelijk en inzichtelijk te maken en te vertalen naar een nieuwe bedrijfsstrategie. Hij geeft lezingen, adviezen en werkt mee in projecten met implementatie als doel.

De kracht van platformen

De ontmoeting vond plaats naar aanleiding van zijn boek ‘De kracht van platformen’ over de opkomst van de platformeconomie en de betekenis hiervan op bedrijfsstrategieën en onze samenleving. Vooral het artikel ‘Slimme energiemeter?’ trok onze aandacht. De Nederlandse overheid wil energiebesparing stimuleren met de verplichte uitrol van de slimme energiemeter. Maar had de overheid hiervoor niet meer gebruik kunnen maken van de kracht van platformen?

Wij waren nieuwsgierig naar Maurits zijn visie op onze oplossing en welke uitdagingen de implementatie hiervan met zich mee kan brengen. Een openhartig gesprek dat ons onderdompelde in de uitdagingen van het digitale tijdperk waarin we ons bevinden.  

De rol van de overheid

Maurits deelde zijn visie op de slimme energiemeter in de bredere context van de energietransitie. De markt is volop in ontwikkeling en overal schieten nieuwe initiatieven uit de grond op bijvoorbeeld het gebied van energieopwekking. De grote uitdaging is om te zorgen dat diversiteit in apparatuur en ontwikkelingen en initiatieven, niet leiden tot wildgroei en kakafonie. De ontwikkelingen kunnen elkaar versterken, op elkaar aansluiten en voortbouwen.

Het advies van Maurits luidt: als de overheid de energietransitie wil stimuleren en begeleiden moet er een gemeenschappelijke basis komen voor al deze ontwikkelingen. De overheid zou zich niet zozeer moeten richten op een specifiek product of apparaat zoals de slimme energiemeter, maar meer op de standaardisatie van data en de uitwisselbaarheid en beveiliging ervan. Dus minder ‘spraakverwarring’ tussen alle apparatuur en aanbieders. Op deze gedeelde basis kunnen nieuwe innovaties worden gebouwd door wie dat wil.

Het gaat om de generieke energie-infrastructuur van morgen. De totstandkoming van een landelijk platform stimuleren in plaats van het uitrollen van een meter levert meer op. De overheid kan hierbij fungeren als toezichthouder die spelregels en standaarden vaststelt (net als bij bijvoorbeeld het internet en vervolgens de netwerkbeheerder daarin uitvoerend laten zijn). Het resultaat is een platform dat de ontwikkeling van allerlei nieuwe duurzame innovatie kan versnellen.

De definitie van een platform volgens Maurits zijn boek is: de gemeenschappelijke basis van technologieën, technologische, economische en sociale regels en afspraken (zoals standaarden) waarop meerdere spelers samen kunnen innoveren en aanvullende technologieën, producten of diensten ontwikkelen.

Open platformen

In het gesprek zaten we heel erg op een lijn als het gaat om open platformen. De komst van een open platform zorgt voor meer samenwerking, ruimte voor nieuwe toetreders en ruimte voor meer (radicale) maar vooral doelgerichte en efficiënte innovaties. Vanuit de totale energietransitie bekeken zou een generiek platform liefst zo open mogelijk moeten zijn. Burgers en burgerinitiatieven zouden erop moeten kunnen aansluiten. Open betekent ook dat er andere publieke waarden bij horen zoals de controleerbaarheid van de technologie en toegankelijkheid voor iedereen.

De toekomst

Het beheren van gebruikersdata is een zwakke plek in enkele sectoren die nu snel aan het digitaliseren zijn. Data wordt steeds persoonlijker en privacy gevoeliger. Vanuit de samenleving gezien zou je willen dat burgers meer controle hebben over hun eigen data dan nu het geval is bij vele apps op mobiele telefoons en de sociale netwerken.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de Nederlandse implementatie van de Europese General Data Protection Regulation (GDPR) welke op 25 mei 2018 die burgers gaat beschermen. Dit is ook waar HelloData een belangrijke rol ziet: beter en veiliger beheer van de data en meer transparantie en controle door burgers.

Wil je meer weten over Maurits en zijn visie op de rol van de overheid in o.a. de energietransitie? Lees dan het verdiepende artikel ‘Meer grip op de leefomgeving’. Hierin analyseert Maurits de impact van de digitalisering en de uitrol van nieuwe generatie infrastructuren op de leefomgeving en de dilemma’s die dit oplevert voor het bestuur ervan. Meer weten over de onderwerpen van Maurits? Check de website!

Reacties over "In gesprek met futuroloog Maurits Kreijveld"

  • Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel

Reageer