Naar het artikeloverzicht

[Blog]

We staan er niet vaak bij stil, maar de afhankelijkheid van onze samenleving als het gaat om energie wordt steeds groter. Zonder energie kunnen we in veel gevallen niet meer functioneren: devices die we dagelijks gebruiken kunnen we niet meer opladen, onze bereikbaarheid neemt af en we ondervinden hinder met betrekking tot onze mobiliteit. In Amsterdam hebben ze dit kort geleden nog ondervonden. Een aantal headlines uit de media: “Stroomstoring legt de hele hoofdstad plat” en “Stroomstoring opgelost. Hele dag nog geen treinverkeer mogelijk”.

Slimmer omgaan met energie

Netbeheerders proberen de netten zo te optimaliseren dat energievoorziening betrouwbaar, betaalbaar en bereikbaar is voor iedereen. Maar het optimaliseren van de netten gaat verder dan kabels onder de grond. Door onze ‘verslaving’ aan energie raken fossiele brandstoffen op en moeten we over op duurzame energiebronnen zoals wind- en zonne-energie.

In de toekomst zal stroomverbruik alleen nog maar meer toenemen. Door het dichtdraaien van de gaskraan gaan we langzaam over op een all electric samenleving. Elektrisch rijden, lokale opslag in batterijen en woningen verwarmen middels warmtepompen, zomaar enkele voorbeelden die straks vanzelfsprekend voor ons zijn. De basis van onze samenleving wordt gedreven door technologie en daardoor kan decentralisatie steeds verder doorgevoerd worden. Gebouwen worden zelfvoorzienende energiecentrales. 

Woning met zonnepanelen

De weg naar een duurzame samenleving brengt een ongelofelijke beweging met zich mee en de consument is de sleutelpersoon. Ons net is er niet op berekend als we allemaal op hetzelfde moment onze elektrische auto opladen of tegelijkertijd stroom terug leveren aan het net. Slechts enkele voorbeelden die onderstrepen waarom we anders moeten gaan denken. We moeten een samenleving creëren waarin we slimmer omgaan met energie

De vooravond van een belangrijke keuze

De overgang naar een nieuwe wereld betekent dat we aan de vooravond staan van een belangrijke keuze. Óf de overheid legt beperkingen op aan het gebruik van energie. Stel je eens voor: netbeheerders of energieleveranciers die bepalen wanneer je je wasmachine aanzet. Óf consumenten moeten de keuze krijgen om op deze situatie te acteren door energieverbruik en -opwek steeds meer op elkaar af te stemmen. Met een betere afstemming van vraag en aanbod van energie voorkomen we hoge maatschappelijke kosten en directieve maatregelen die gelden voor ieder bedrijf en individu.

Bereikbaarheid versus beschikbaarheid

Het afstemmen van vraag en aanbod van energie vraagt om inzicht in actuele informatie voor de consument. Alleen met actuele informatie (directe feedback) over verbruik en opwek van energie kan de consument aan de slag met het balanceren van energiegebruik. Alleen dan kan hij inspelen op actuele gebeurtenissen zoals een weersverandering of een veranderende energieprijs.

Met de komst van de slimme meter is het mogelijk om directe feedback op de lokale energiebalans inzichtelijk te maken. Daarmee worden realtime data bereikbaar, maar nog niet beschikbaar.

Lees ook: Wat zijn P1 data?

De consument is de sleutelpersoon

Sturing op realtime energiedata staat gelijk aan toestemming van de consument. Pas als de consument zijn slimme meterdata beschikbaar stelt, kunnen marktpartijen aan de slag om hier diensten op aan te bieden. En met deze beschikbaarheid ontstaan oneindig veel nieuwe mogelijkheden. Denk aan diensten die ervoor zorgen dat je wasmachine automatisch aangaat als de zon gaat schijnen of dat je auto automatisch oplaadt. Deze innovaties zijn essentieel in een nieuwe wereld waarin we slimmer omgaan met energie.

We moeten af van het traditionele denken met oude technologieën en verouderde businessmodellen. We moeten de consument betrekken en hem informeren, keuzevrijheid geven en flexibiliteit bieden als het gaat om het managen van vraag en aanbod van energie. Markt barrières moeten uit de weg en we moeten open staan voor nieuwe markten als we de consument optimaal willen bedienen met als doel gedragsverandering.

Hoe mooi zou het zijn als je de opgewekte zonnestroom kan verkopen aan jouw buurman en dat je op een ander moment deze stroom weer terug kan halen uit de accu van zijn auto?

Samen voor de verandering van energie

De tijd is aangebroken dat alle partijen binnen de energiebranche de handen ineenslaan om de consument handvatten te geven om te participeren. Die handvatten moeten we waarborgen in een lange termijn oplossing die toekomstbestendig is.

Kortom:

  • Marktpartijen moeten eenvoudiger gebruik kunnen maken van realtime energiedata;
  • Hierdoor zullen sneller innovatieve diensten op de markt komen;
  • En hebben consumenten meer keuzevrijheid in diensten die écht aansluiten bij hun wensen en behoeften.

En hiervoor gelden de volgende randvoorwaarden:

  • De consument moet eenvoudig en ondubbelzinnig toestemming kunnen geven voor het gebruik van zijn energiedata;
  • Data moet veilig kunnen worden doorgegeven; security moet worden gewaarborgd;
  • De consument moet controle hebben over zijn privacy: hij bepaalt welke data hij deelt en met wie. 

Reacties over "Verslaafd aan energie"

  • Roland 'Enraedt' de Wit

    Wij zijn overtuigd dat de beschikbaarheid van meetgegevens bepalend is voor een succesvolle energie-transitie.

Reageer