Naar het artikeloverzicht

Door online toestemming te geven aan derden, geven we vaak onbekende partijen de beschikking over onze gegevens. Maar voor welke doeleinden hebben we onze gegevens dan vrijgegeven? Deze vraag raakt het thema online privacy.

Privacy volgens De Dikke Van Dale: 

De persoonlijke vrijheid, het ongehinderd, alleen, in eigen kring of met een partner ergens kunnen vertoeven; gelegenheid om zich af te zonderen, om storende invloeden van de buitenwereld te ontgaan, een toestand waarin een mens er zeker van is dat zonder zijn toestemming zo weinig mogelijk andere mensen zich op zijn terrein zullen begeven.

Van Dale gaat in deze definitie in op offline privacy. Maar ons dagelijks leven speelt zich tegenwoordig een groot deel online af. Hoe zit het dan met je online privacy?

Door online toestemming te geven aan derden, geven we vaak onbekende partijen de beschikking over onze gegevens. Maar voor welke doeleinden hebben we onze gegevens dan vrijgegeven? Deze vraag raakt het thema online privacy.

Bij HelloData staat privacy hoog in het vaandel. Wij vinden dat de gebruiker grip moet hebben op zijn eigen data.

Energiedata en privacy

Privacy beschermt de persoonlijke levenssfeer en daarmee persoonsgegevens: gegevens die door een individu worden gegenereerd en dus persoonsafhankelijk zijn. Je moet als individu zelf kunnen bepalen wie welke informatie krijgt. Dat geldt ook voor energiedata. Energiedata zijn gegevens (data) over verbruik, opwek en gebruik van energie die worden gegenereerd door apparaten in of om het huis. Gebruiksgegevens zeggen veel over jouw persoonlijke situatie. Of je thuis bent bijvoorbeeld.

Het aantal apparaten dat persoonlijke energiedata verzamelt, zal sterk toenemen door de ontwikkeling van Internet of Things. Voor consumenten wordt het steeds lastiger om inzicht te verkrijgen in deze informatiestromen en grip te krijgen op hun energiedata en daarmee hun privacy te waarborgen.

Veel bedrijven zijn onder toezicht om de privacy van consumenten te waarborgen. Hiervoor zijn vanuit de overheid een aantal wetten opgesteld:

Het CBP (College Bescherming Persoonsgegevens) houdt toezicht op hoe energiebedrijven met persoonlijke gegevens van de gebruiker moeten omgaan, in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en de Gedragscode voor de verwerking van persoonsgegevens door regionale netbeheerders. Om datalekken te voorkomen, moeten bedrijven en overheden die persoonsgegevens gebruiken en deze volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) beveiligen.

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) controleert hoe energiebedrijven met klanten en elkaar omgaan bij het verwerken van persoonlijke gegevens van de gebruiker.

Deze regulering vanuit de overheid beschermen de consument, maar daarmee heeft de consument nog geen grip op wie wat doet met zijn energiedata.

HelloData: dichterbij je gegevens

HelloData staat voor controle over eigen energiedata. Een data’informatie’stroom naar een bepaalde app aan- of juist uitzetten is de concrete vertaling. Veel mensen weten niet dat het verwijderen van een app niet garandeert dat de datastroom stopt naar de dienstenaanbieder of leverancier achter de app. Consumenten dienen hierover controle te hebben. Zo heb je écht grip op je eigen energiedata en daarmee houd je je privacy in de hand. Dat is waar HelloData voor staat. 

Lees ook: Over HelloData

Reacties over "Wat is privacy?"

  • Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel

Reageer