Naar het artikeloverzicht

Energiedata. Je hoort er steeds vaker over, maar wat is het nu precies?

Het begrip ‘data’

Wat zijn energiedata nu precies? Om dit te kunnen begrijpen, kijken we eerst naar het begrip data:

Data is een vertegenwoordiging van feiten en elektronische gegevens die zijn gevalideerd en daarmee geschikt voor communicatie, interpretatie of bewerking door mensen of computers. Data bestaat uit kwalitatieve of kwantitatieve variabelen.

Data zijn dus diverse gegevens die voortkomen uit onze samenleving en die ons inzicht geven in ons gedrag. 

Wat zijn energiedata?

  • Energiedata zijn specifieke gegevens die betrekking hebben op energie.

Energiedata zijn gegevens (data) over verbruik, opwek en gebruik van energie die worden gegenereerd door apparaten in of om het huis. Voorbeelden hiervan zijn de slimme meter, slimme apparaten en sensoren.

Het aantal apparaten dat persoonlijke energiedata genereert, neemt sterk toe door de ontwikkeling van Internet of Things (IoT). Voor consumenten wordt het steeds lastiger om inzicht te verkrijgen in alle informatiestromen rondom henzelf en hoe die worden geïnterpreteerd door partijen die aan deze data kunnen komen. Met het besef van IoT groeit ook steeds meer de behoefte bij de consument om inzicht en daarmee grip op hun eigen data te hebben. De consument wil zelf bepalen tot op welke hoogte hij zijn data deelt, vaak afhankelijk van het aanbod en de transparantie van de service aanbiedende partij.

Het energieprofiel van huishoudens

Een verzameling van energiedata vormt het energieprofiel van een huishouden. Het energieprofiel komt vrij door het dagelijks handelen van een of meerdere personen in een huishouden als het gaat om het verbruik, opwek en gebruik van energie.

  • Verbruik: in huis verbruikt men elektriciteit en eventueel gas. Meterstanden geven inzicht in het verbruik van energie. Deze meterstanden zijn energiedata.
  • Opwek: een huishouden kan ook energie opwekken, bijvoorbeeld door middel van zonnepanelen. De hoeveelheid opgewekte energie is energiedata.
  • Gebruik: het gebruik van energie levert energiedata op. Voorbeeld hiervan is het aantal graden waarop wordt gewassen en hoe vaak iemand wast, of hoe vaak de cv-ketel aan of uit gaat. Hoe vaak en wanneer iemand apparaten aan of uit zet, zegt iets over het persoonlijk energiegedrag.

Energiedata en apps

Gegevens over verbruik, opwek en gebruik van energie zijn data die marktpartijen zoals energieleveranciers of aanbieders van apparatuur kunnen gebruiken als basis voor een dienst, wanneer de consument deze data ter beschikking stelt. Diensten als apps kunnen consumenten inzicht geven in hun energiehuishouden. In deze apps zijn energiedata bewerkt en verwerkt om nuttige informatie te kunnen tonen aan consumenten. Ook kunnen via deze apps keuzes gemaakt worden door de consument met betrekking tot het aan en uitzetten of programmeren van apparaten. Al deze data zijn energiedata; gegevens over je energiehuishouding.

Lees ook: Wat is privacy?

Reacties over "Wat zijn energiedata?"

  • Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel

Reageer