Naar het artikeloverzicht

De uitrol van de slimme meter levert momenteel nog niet de gewenste resultaten; er zijn nog onvoldoende energieverbruiksmanagers waarmee de consument laagdrempelig aan de slag kan. Veel oplossingen zijn leverancier-, en daarmee contractgebonden, de consument heeft daardoor weinig keuzevrijheid in diensten die echt aansluiten op zijn wensen. Voor netbeheerders ligt hier een belangrijke taak.

Stimuleren energiebesparingsdiensten

Voor serviceproviders zoals energieleveranciers en appbouwers zijn er nog te veel barrières, waardoor de markt voor innovatieve energiebesparingsdiensten niet goed van de grond komt. Hierdoor hebben maatregelen zoals de uitrol van de slimme meter minder effect dan vooraf ingeschat. De klimaatdoelstellingen die we als EU-lidstaat dienen te behalen, zijn daarmee nog ver weg. Daarom is het essentieel dat de markt voor energiediensten voor de consument op gang wordt gebracht.

Realtime energiedata

Met het grootschalig aanbieden van de slimme meter hebben netbeheerders de sleutel in handen om realtime energiedata (via de P1 poort van de slimme meter) laagdrempelig ter beschikking te stellen aan serviceproviders. Netbeheerders spelen hierin een cruciale rol. Zij kunnen massaal vraag creëren bij de huishoudens naar energiemanagement diensten van bijvoorbeeld energieleveranciers via de uitrol van de slimme meter. Daarmee ontstaat een interessante markt voor serviceproviders.

Lees ook: Data Autorisatie Gateway

HelloData: samen voor de verandering van energie.

Om P1 data uit de slimme meter beschikbaar te maken, is een onafhankelijke en open standaard nodig die de realtime energiedata koppelt en ontsluit. Pas als datastromen gekoppeld zijn, krijgt de consument inzicht in vraag en aanbod in energie en kan hij zijn eigen keuzes maken.

Met HelloData bepaalt de gebruiker wanneer hij welke energiedata deelt en met wie. Meer controle over eigen energiedata betekent voor de consument: grip op zijn privacy en onafhankelijk kunnen kiezen voor energiediensten en –producten en daarmee besparingsmogelijkheden. Hierdoor kan ook de consument een bijdrage leveren aan de energietransitie die hard nodig is voor de verzekering van een duurzame energievoorziening voor nu en in de toekomst.

Naast haar rol om de energietransitie te stimuleren, biedt HelloData netbeheerders (met toestemming van de consument) kansen om over P1 data te beschikken met het oog op doelmatig netbeheer.

Lees ook: Over HelloData

Reacties over "HelloData voor netbeheerders"

  • Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel

Reageer