Naar het artikeloverzicht

Ons energielandschap verandert razendsnel. Van fossiel naar duurzaam en van centraal naar decentraal. Deze overgang naar een duurzame energievoorziening, vereist een breed draagvlak. Niet alleen overheden en bedrijven, maar ook de consument moet het initiatief nemen om anders om te gaan met energie. Het delen van vraag en aanbod van energie door de consument met leveranciers levert in de toekomst grote voordelen voor de consument zelf op en uiteindelijk ook voor het milieu. Zonder inzicht in vraag en aanbod van energie uit huishoudens is verzwaring van het elektriciteitsnetwerk noodzakelijk, dit is kostbaar en wordt uiteindelijk betaald door de maatschappij.

Lees ook: De energietransitie
De oplossing is vraag en aanbod van energie beter op elkaar afstemmen.

Slimme meter versus energiebesparing

De uitrol van de slimme meter in Nederland is het gevolg van een Europees verband om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Met een slimme meter kunnen we ons energieverbruik makkelijker in de gaten houden dan met een oude energiemeter, omdat we tweemaandelijks een kosten- en verbruiksoverzicht krijgen toegestuurd. Maar als je echt aan de slag wil met besparen op energie via handige energiediensten dan is er nog maar weinig keuze in de markt.

Controle en privacy

Daarnaast wil je als consument toegang, inzicht en controle hebben over je eigen data. Door ontwikkelingen als ‘Internet of Things’ verzamelen bedrijven en organisaties steeds meer persoonlijke data, waaronder energiedata. Energiedata zijn gegevens over verbruik, gebruik en opwek van energie. De vraag is, hoe houd je controle over deze data; wie doet wat met jouw gegevens?

Reacties over "HelloData voor consumenten"

  • Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel

Reageer