Dichterbij je gegevens

Controle over je data. In veel gevallen nog niet vanzelfsprekend. Dat zou het wel moeten zijn, want door het gebruik van bijvoorbeeld gas of elektriciteit, komen energiedata vrij. Deze data zeggen ook iets over jou als persoon. Ben je thuis, hoeveel was draai je in een week of hoe lang sta je onder de douche. HelloData wil een nieuwe standaard neerzetten in het delen en data. Controle en keuzevrijheid voor de consument.

Voor wie is HelloData?

HelloData staat voor een controle en keuzevrijheid voor de consument met respect voor privacy. Samen met de partijen in het energiespeelveld willen we een open standaard creëren voor energiedata zodat er nieuwe, innovatieve energieproducten en -diensten ontwikkeld kunnen worden die écht aansluiten bij de wensen en behoeften van de consument. Want alleen dan kan de energietransitie op lokaal niveau versnellen.

De 5 principes van HelloData

Onafhankelijkheid

Alleen een partij met een neutrale positie kan de verschillende belangen van spelers binnen het energiespeelveld behartigen.

Controle

De consument moet regie kunnen voeren over zijn energiedata. Als eindgebruiker moet je zelf kunnen bepalen welke data je deelt en met wie.

Keuzevrijheid

Om de consument te stimuleren producten en diensten af te nemen om zijn energiehuishouding te managen, is een gelijk speelveld voor marktpartijen nodig.

Anonimiteit

De consument heeft recht op zijn privacy. Jij hebt recht op overzicht en inzicht in welke energiedata je deelt en met wie.

Security

De consument moet data uit de slimme meter veilig en eenvoudig kunnen delen met partijen die hem inzicht bieden in zijn energie. Alleen de partij aan wie hij toestemming verleend, krijgt toegang tot data.